archcon
Dřevostavby Biskup

Stanislav BiskupStanislav Biskup
Ředitel firmy Dřevostavby biskup, s.r.o
www.drevostavbybiskup.cz

Akad. arch. Aleš BrotánekAkad. arch. Aleš Brotánek
Autorizovaný architekt, absolvent VŠUP (1984), který se od studií zaměřoval na ekodesign staveb, bydlení i nábytku. Po roce 1989 se specializuje nejdříve na nízkoenergetické domy a je autorem prvního takového RD v Česku. V současnosti navrhuje již pouze na principech pasivního domu. Pro společnost Coutry Life se poprvé věnoval i návrhu domu s ohledem na ekologickou stopu při výstavbě, provozu a likvidaci. V této souvislosti navštívil USA, odkud přivezl též poznatky o stavění technologií ze slámy a od té doby uspořádal řadu kurzů stavění ze slámy v rámci občanského sdružení Ekodům. V roce 2010 se podílel na vzniku Manuálu energeticky úsporné architektury, který vydala Česká komora architektů

MgA. Jan BrotánekMgA. Jan Brotánek
Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1999), obor architektura – interiér – výstavnictví a nábytek (ateliéry: prof. Jan Fišer, prof. Eva Jiřičná, prof. Petr Keil). Ve své architektonické tvorbě se zabývá souvislostmi na poli ekologie architektury a funkčního designu, které přináší nové formy a vztahy respektující krajinu, životní prostředí vůbec a zdravý život člověka. Mimo jiné se zabývá individuální interiérovou a truhlářskou tvorbou. Stěžejní částí jeho architektonické tvorby je navrhování a projektování nízkoenergetických a pasivních budov, především rodinných domů a provozně kombinovaných objektů.
www.brotanek.cz
Rozhovor s Janem Brotánkem a Janem Turinou

Ing.Michal ČejkaIng. Michal Čejka
Projektový manažer firmy Porsenna, zabývající se zpracováním energetických auditů budov a zařízení, podání žádostí v rámci dotačních titulů, stavebně - fyzikálních posouzení staveb a na projektech vzdělání a osvěty v oblasti úspor energie. Specializuje se na využití obnovitelných zdrojů energie, energetickou optimalizaci a návrh pasivních budov.
www.porsenna.cz
Rozhovor s Michalem Čejkou

Ing. Jaroslav JiruškaIng. Jaroslav Jiruška
Dřevařský inženýr se specializací na dřevěné konstrukce. Celý profesní život se zabývá dřevěnými konstrukcemi ve společnosti Dřevostavby biskup, s.r.o. V popředí zájmu jsou skeletové konstrukce a moderní technologie opracování konstrukčních prvků.
www.drevostavbybiskup.cz

Ing. Miroslav KramolišIng. Miroslav Kramoliš
Majitel firmy Gradient, jejíž domy mají nezaměnitelný styl. Charakterizují ho dřevěná nosná konstrukce, sedlová střecha, pod ní obývané podkroví a velké prosklené plochy obvodových stěn. Principiálně jde o staletími prověřené hrázděné stavby, ovšem v současné podobě a za použití současných technologií.
www.gradient.cz
Rozhovor s Miroslavem Kramolišem

Pavel MikešPavel Mikeš
Pavel Mikeš ,na začátku své profesní dráhy se věnoval restaurováním starožitností a tradiční truhlářské výrobě,která se v jejich rodině předává již po generace. Poté získal další cenné zkušenosti s výrobou nábytku při pobytech na Novém Zélandu a v USA.Nyní se zabývá primárně výrobou interiérových schodišť a nábytku,kde se snaží spojit tradiční řemeslo s moderními postupy a designem.

Ing. Stanislav PalečekIng. Stanislav Paleček
Zabývá se diagnostikou staveb od radonového průzkumu po energetické zkušebnictví ve fázi realizace. Je propagátorem metody Blower Door v ČR. Pro stavebníky a dodavatelské stavební firmy konzultuje přípravu staveb k nízké energetické náročnosti a nízké průvzdušnosti. Pro zvýšení kvality a nestrannosti diagnostiky průvzdušnosti v ČR založil Asociaci Blower Door CZ, jejíž je předsedou. Je členem sdružení Pasivní dům, Ekodům, CSBS, ARR a zakladatelem a předsedou Asociace Blower Door CZ.
www.radion.cz

Ing. Arch. Josef SmolaIng. arch. Josef Smola
Problematikou dřevostaveb se zabývá profesionálně od roku 1996. Má celou řadu realizovaných projektů. V oblasti bytové výstavby má registrován patent na základě vlastního know-how. Zabývá se rovněž poradenstvím v oboru stavebnictví a stavebního práva a přednáškovou činností na domácích i mezinárodních seminářích, konferencích a školách. Autor projektu a duchovní otec Domu snů. Jeden z iniciátorů architektonické soutěže nízkoenergetický „Dřevěný dům". Je zakládajícím členem a místopředsedou rady občanského sdružení Centrum pasivního domu, členem Asociace interiérových architektů a členem Stavovského soudu ČKA.

Ing. Jaroslav ŠtokIng. Jaroslav Štok
Absolvoval ČVUT v Praze - fakulta stavební, obor KD (1988). Po praktických zkušenostech ve státní správě a na stavbách v Praze i v Německu zakotvil v roce 1996 u firmy SFS. Zde začal působit jako technický poradce a časem převzal zodpovědnost za řízení divize: Upevňovací systémy v České republice a na Slovensku. V oboru dřevostaveb patří k průkopníkům navrhování moderních spojovacích prostředků. Pravidelně přednáší, spolupracuje s autoritami, projektanty a s realizačními firmami. Miluje svou práci, zejména však stavění z materiálů na bázi dřeva.

Ing. Irena TruhlářováIng. Irena Truhlářová
Vedoucí sekce architektura firmy ARCHCON atelier, s.r.o. Absolvovala studium pozemních staveb a architektury na fakultě stavební (2007). Praxi získala již během studií u společnosti Metrostav a.s. a v několika menších architektonických ateliérech. V roce 2009 založila se svým manželem - statikem vlastní ateliér. Těžiště jejich tvorby spočívá v návrhu dřevostaveb a dřevěných konstrukcí. Je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Společnost ARCHCON atelier, s.r.o. je podporujícím členem Centra Pasivního domu.
www.archcon.cz

Ing. arch. Bc. Jan Turina, DiS.Ing. arch. Bc. Jan Turina, DiS.
Absolvent Vyšší odborné školy ve Volyni, dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu a fakulty architektury ČVUT (ateliéry doc. Ing. arch. Václava Aulického, doc. Ing. arch. Eduarda Schlegera). Absolvent kurzu Navrhování pasivních domů pořádaného Centrem pasivního domu; autorizovaný architekt. V oboru dřevostaveb působí od roku 2001 a udržitelnou výstavbou se zabývá od počátku profesní dráhy. Od roku 2010 spolupracuje s ateliérem Jana Brotánka. Hlavní činností jsou návrhy a projekty staveb pro bydlení, výrobu i občanskou vybavenost s důrazem na dopady na životní prostředí, kvalitu urbanistického, architektonického, konstrukčního a materiálového řešení.
Rozhovor s Janem Brotánkem a Janem Turinou