archcon
Dřevostavby Biskup

Ing. Michal Čejka

Odborník na energetiku v budovách, úzce se specializující na využití obnovitelných zdrojů energie, energetickou optimalizaci a návrh pasivních budov pan Ing. Michal Čejka, vystoupil se svou přednáškou na akci Hovory o dřevu 2013. Po skončení přednášky jsme se pana inženýra vyzpovídali. Zajímali nás jeho názory na současný stav v oboru a nezapomněli jsem se také zeptat, na jeho favorita ve vytápění.Jak by vypadal dům, který byste si stavěl pro sebe? Čejka

„Můj názor na domy se vyvíjí spolu s tím, jak se vyvíjí moje poznání dané problematiky. Proto nemohu říci, jak bude vypadat za rok nebo za pět let. Kdybych se neohlížel na peníze, pak by to byla určitě dřevostavba s využitím přírodních materiálů s maximalizací dřeva v interiéru a samozřejmě v pasivním standardu. Jinak to ani smysl nemá. Líbí se mi principy původní vesnické zástavby, to znamená, že mám rád jednoduché tvary se sedlovou střechou. Určitě bych chtěl biotop s terasou a vzrostlým stromem na pozemku. Vzrostlý strom je duší celého pozemku.

Kdybyste si mohl vybrat jakékoli místo, kde by mohl váš dům stát, jaké by to bylo?

„Pozemek musí mít jednoznačně genius loci a vzít za srdce už při prvním setkání. Mým snem je velký pozemek s krásným výhledem. V okolí by určitě neměli být pole, mám raději pastviny a les. Neměla by to být samota, ale menší vesnice, bez velkolepé developerské výstavby se zachovalým historickým rázem a kvalitním urbanismem.“

Proč ten velký pozemek? Rád sekáte trávu?

„Na sekání trávy bych si pořídil ovce.“

A chtěl byste i hospodařit?

„Úplně hospodařit asi ne, ale chovat vepříka a ovečku…a provozovat zahrádku s vlastními produkty.“

Sledujete novinky v oboru?

„Patří to k mé práci. Je zajímavé, že mnoho věcí, které trh vydává za novinku, já ani za novinku nepovažuji. Za novinku se často vydává věc, která tu byla už před 15 lety. Někdy se také jedná o podvod extrémních rozměrů. Například fólie, která slibuje v jednom centimetru stejný efekt, jako dvacet centimetrů izolace a to za bezkonkurenční cenu. Tak takovéto novinky určitě ne. Ale abych zmínil také něco pozitivního. Líbí se mi například postupné zvyšování kvality oken pro pasivní domy nebo nové materiály tepelných izolantů a jejich specifická využití. V poslední době se mi také líbí systém výstavby Novatop.“

Máte nějakého favorita ve vytápění?

„Vyloženého favorita nemám, uznávám všechny jednoduché a funkční systémy. Rád hledám cestu pro efektivní využití obnovitelných zdrojů a biomasy, ale neodvracím se od klasických řešení. Jednoznačně nepodporuji využití systémů vytápění na elektrickou energii nebo nevhodné aplikace tepelných čerpadel do energeticky úsporných objektů. V takovýchto objektech jejich aplikace nemá se 40 letou návratností ekonomické opodstatnění.

Kde čerpáte inspiraci?

„Okolo sebe. Na cestách, na procházkách a v kvalitním urbanistickém prostředí.“

Kde relaxujete?Čejka

„Na chalupě. Prací na zahradě s krásnými ořešáky a se stádem ovcí na okolních pastvinách.

Proč se podle vás v Česku staví stále tak malé procento nízkoenergetických a pasivních staveb?

„V pasivním standardu se staví pouze novostavby a těch není z hlediska celkových bytových jednotek zase tolik. Ke všemu celkový počet novostaveb stále klesá. Protože se většina pasivních domů staví v rámci individuální výstavby, problém bych viděl na straně developmentu, který se tímto směrem vydává jen velmi pomalu. Zajímavost pasivního standardu pro ně spočívá v maximalizaci zisku a množství prodaných bytových jednotek. Více peněz se zpravidla vynaloží na marketing prodeje nekvalitní zástavby a oblbnutí investora, než na kvalitní řešení projektu. V rámci individuální výstavby, nízkou poptávku po pasivních domech také zapříčiňuje celková cena kvalitní projektové dokumentace. Stále mnoho lidí není ochotných platit za kvalitní nápad a koncept. Mnoho klientů předpokládá, že projektová dokumentace stojí 30 000 Kč, a že se jedná o pár čar, které si dokáží nakreslit sami. Přeci jen 90% Čechů jsou stavaři ještě z dob socialismu a všechno dokáží, jakožto správní domácí kutilové, sami. S minimálními znalostmi se pouští do náročné a komplexní věci, jakou výstavba rodinného domu je. Na trhu existují desítky materiálů a jejich nevhodnou kombinací degraduje sama výstavba. Na konzultaci k odborníkovi se zpravidla dostávají až, když je pozdě a náprava není možná nebo je investičně velmi náročná. Architekt je osoba, která má investora odborně vést a především investorovi ohlídat jeho peníze. Je to osoba, která plně zodpovídá za optimální návrh jek z hlediska uměleckého a užitného, tak i z hlediska ekonomického. Češi si ještě nezvykli investovat do kvalitního odborníka, aby následně ušetřili. Právě to je u pasivního domu velmi důležité a jen toto zajistí kvalitní koncept s nulovými vícenáklady.

Nemyslíte si, že je možná problém v nízké informovanosti lidí?

„Informací je kolem nás dostatek, stačí si vybrat jen ty správné a kvalifikované. O pasivních domech jsou lidé informováni především zásluhou programu Zelená úsporám. Problém často vnímám u odborné veřejnosti, kde stále přetrvává mnoho mýtů. Někdy je problém v samotných architektech, kteří nepochopili základní principy a klientům pasivní standardy vymlouvají. Již několikrát jsem se setkal s tím, že někteří odborníci mají pouze kusé informace a na jejich základě si vytvořili chybný obrázek, který nechtějí měnit. Protože nepochopili základní a jednoduché principy, raději klienty straší velkými investičními náklady nebo je odrazují od řízeného větrání s rekuperací tepla, atd.“

Kdy jste se poprvé nadchnul pro nízkoenergetické stavění? Co bylo tím prvotním impulsem?

„Já jsem měl k environmentálnímu uvažování a zeleným technologiím vždy blízko. A co bylo tím prvním impulzem? Asi to bylo již na škole. Prioritně mě zaujal nesporný užitek a jednoduchost základního principu. Vše je o celkovém řešení konceptu a hledání optimálního řešení.

Proč jste se nadchnul pro dřevostavby?

„Protože jsou mi přírodní materiály blízké a práce se dřevem je příjemná, voňavá a čistá. Je to obnovitelný zdroj energie úžasným životním cyklem.

Vrátil byste se k jiným typům staveb, než jsou dřevostavby?Čejka

„Vše se točí kolem přání klienta. Já třeba navrhuji a optimalizuji i zděné koncepty z vápenopískových cihel. Důležité je vysvětlit klientovi výhody a nevýhody různých technologií, protože on v tom objektu bude bydlet. Pokud má dostatečné množství kvalifikovaných informací, je schopný se sám rozhodnout. Ne že bych někomu přímo nutil koncept dřevostavby, finální rozhodnutí nechávám na klientovi. Mně osobně by nevadilo bydlet ve zděné konstrukci, pokud by byla kvalitně realizovaná a využívala i přírodní materiály. Ale dřevostavba prostě voní. A o tom to je.“

Jaké architektonické realizace dřevostaveb se vám líbí?

„Kvalitních konceptů dřevostaveb už je celá řada. Konkrétně nebudu jmenovat. Důležité ale je, aby na nich byl vidět podpis architekta. Aby se odlišily od té spousty projektů řešících kvantitu namísto kvality a postrádajících jakékoli začlenění a komunikaci s okolím.

Co je vaší vysněnou zakázkou?

„Protože se projekci věnuji jen okrajově a spíše se zajímám o energetiku, tak mojí vysněnou zakázkou by byla široká spolupráce s architekty, kteří projektují velké komplexy budov. V těchto objektech je větší prostor pro využití zajímavých a nových technologií, obnovitelných zdrojů, apod. Vdechnout těmto objektům kvalitnější a jednodušší energetický koncept, který jistě ocení i následný uživatel. Myslím si, že se v současnosti staví budovy bez kvalitního koncepčního přístupu, jako například celoprosklené mrakodrapy, které se celoročně z poloviny vytápí, z poloviny chladí, jsou zbytečně přetechnizované, nevyužívají svůj potenciál a uživatelé v nich nejsou spokojení. Rád bych se také podílel na tvorbě státní energetické koncepce, kterou bych se snažil vést směrem k rozumnějším cílům, než ke kterým míří dnes.

Jak si představujete ideálního klienta?

„Ideální klient je pro mě takový, který ví, co chce a je ochoten naslouchat. Mluvím o člověku, který si rád vyslechne cizí názor, vnímá ho a přemýšlí o něm. Takováto spolupráce pak většinou dokáže vytvořit ty nejkvalitnější projekty. Pokud spolupracuji s investorem, který nehodlá nikoho poslouchat, pak je většinou výsledkem nekvalitní koncept. Také ale platí, že pokud klient neví, co chce, tak nikdy nebude spokojen, protože neví, s čím má být spokojen.

Rozhovor připravily: Katka Výborná, Pavla Blažková